Disclaimer en privacy

Investeer in jezelf en ontdek jouw persoonlijke handvatten om beter te functioneren. 

Disclaimer

Disclaimer voor persoonlijkvaardiger.nl.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van persoonlijkvaardiger.nl., zoals deze beschikbaar is gesteld door Persoonlijk Vaardiger.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Persoonlijk Vaardiger is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij Persoonlijk Vaardiger..

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met persoonlijkvaardiger.nl nl te mogen claimen of te veronderstellen.

De prijzen die worden genoemd bij de trainingen zijn exclusief BTW.

Persoonlijk Vaardiger streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Persoonlijk Vaardiger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Persoonlijk Vaardiger op deze pagina.

Privacy

Privacy

Persoonlijk Vaardiger begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie.

Persoonlijk Vaardiger houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens Persoonlijk Vaardiger van jou nodig heeft en waarvoor ze worden gebruikt.

Opslag van jouw gegevens

Persoonlijk Vaardiger slaat de persoonsgegevens die wij van jou of van jouw werkgever ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Persoonlijk Vaardiger ontvangt bij inschrijving voor een training (ook wanneer dit proces wordt afgebroken), aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de training(en) waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de trainingen en overige informatie die je geeft.
 • Eventuele resultaten en of je de trainingen (met goed gevolg) hebt afgerond.

 

Gebruik van jouw gegevens

Persoonlijk Vaardiger gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van het door jou gekozen abonnement.
 • Verzorging van de door jou gekozen online trainingen.
 • Analyses uitvoeren zodat Persoonlijk Vaardiger zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen training.
 • Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

 

Verdere toelichting

Persoonlijk Vaardiger anonimiseert de persoonsgegevens die wij gebruiken voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.

Persoonlijk Vaardiger kan jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Persoonlijk Vaardiger wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Persoonlijk Vaardiger tot een minimum.

In sommige gevallen werkt Persoonlijk Vaardiger samen met externe trainers die voor ons werken. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of je gegevens doorgeven aan andere partijen.

Tot slot, het kan zijn dat Persoonlijk Vaardiger door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. Persoonlijk Vaardiger deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt Persoonlijk Vaardiger toe aan zijn lijst met abonnees als jij je inschrijft voor een training of de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Persoonlijk Vaardiger beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Persoonlijk Vaardiger bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Persoonlijk Vaardiger jouw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Persoonlijk Vaardiger de gegevens altijd anonimiseren.

Jouw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij Persoonlijk Vaardiger een account aanmaakt, kun je op jouw persoonlijke pagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast kun je Persoonlijk Vaardiger vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren?

Neem dan telefonisch contact met ons op. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert Persoonlijk Vaardiger eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Persoonlijk Vaardiger volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Persoonlijk Vaardiger jou dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Persoonlijk Vaardiger jouw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen (wordnu@persoonlijkvaardiger.nl).

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

Persoonlijk Vaardiger maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s jij bekijkt en welke opties jij gebruikt. Persoonlijk Vaardiger gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Persoonlijk Vaardiger gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies. Lees meer in onze cookie-verklaring.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Persoonlijk Vaardiger kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe Persoonlijk Vaardiger jouw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Persoonlijk Vaardiger gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen.

Persoonlijk Vaardiger heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 29 april 2021.

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat dicht bij hun talenten ligt. Daaruit volgt logischerwijs dat teamleden het best in samenhang met elkaar functioneren als zij elkaars talenten, valkuilen, voorkeuren en allergieën kennen. Het TMA talentenspel voor teamvorming is door Persoonlijk Vaardiger ontwikkeld om de onderlinge samenwerking in een team te bevorderen.

Op een gezonde manier feedback geven en ontvangen speelt een cruciale rol in het creëren van psychologische veiligheid in jouw team. Psychologische veiligheid ontstaat als iedereen de vrijheid voelt om te kunnen zeggen wat hij of zij op het hart heeft zonder dat het tegen je gebruikt wordt….
Veranderen met een Lach op je gezicht? Beren op de weg schud jij straks de hand en die draken van problemen kijk je ook rustig aan, na onze training. Net als op safari kunnen wij ook in ons werk een ontwikkeling doormaken. We schieten wilde dieren allang niet meer dood. Nee, we spotten ze, schieten kekke fotos, brengen ze in kaart en beschermen ze. Dit kunnen we ook met onze beren op de weg!
Jouw team heeft een training nodig op het gebied van persoonlijke vaardigheden. De teamleden zijn allemaal van goede wil en hebben de juiste kwalificaties, maar toch lijkt het ze niet te lukken om tot samenwerking te komen die leidt tot mooie resultaten. Wat is het dat eraan schort? In een verkennend gesprek komen we tot een training op maat.
Copyright © 2024 Persoonlijk Vaardiger