TMA talentensamenwerking

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat dicht bij hun talenten ligt. Daaruit volgt logischerwijs dat teamleden het best in samenhang met elkaar functioneren als zij elkaars talenten, valkuilen, voorkeuren en allergieën kennen.

Wat is het?

Het TMA talentenspel voor teamvorming is ontwikkeld door Persoonlijk Vaardiger om de samenwerking in teams te verbeteren.

De TMA talenten en drijfveren zijn verdeeld over 6 dimensies. Elke dimensie heeft zijn eigen kleur.  

Voor dit spel wordt gebruik gemaakt van de ©TMA Talent Game.

Het TMA talentenspel voor teamvorming ondersteunt de normingsfase uit het teamontwikkelingsmodel van Bruce Tuckman.

In het TMA Talentenspel schat jij zelf in welke talenten jij bezit. Elk talent is positief, ook al ervaar je dat niet altijd zo. 

Juist daarmee gaan we aan de slag: welke talenten kun jij inzetten voor die situaties die jij lastig vindt in het team?

En hoe kan het team maximaal gebruik maken van de talenten van alle teamleden?

Iedere deelnemer zijn persoonlijke analyse

Persoonlijke TMA

Neem de talenten van jouw medewerkers serieus en beleef de ultieme teambuilding-ervaring met het TMA-talentenspel.

Maak het nog diepgaander door voorafgaand aan de sessie alle deelnemers een TMA-analyse te laten doorlopen. Ontdek niet alleen hoe jullie beter kunnen samenwerken, maar ook belangrijke inzichten over persoonlijk functioneren en loopbaanontwikkeling.

Wil je weten hoe jouw teamleden scoren op al deze talenten?

Vraag dan voor hen een gecertificeerde Talent Motivatie Analyse aan bij Persoonlijk Vaardiger.

De TMA meet objectief: 

de 22 verschillende persoonlijke drijfveren en 44 persoonlijke talenten. van alle medewerkers en verschaft daar inzicht in.  Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten. Doordat de meting objectief is, wordt onderlinge discussie hierover voorkomen. 


De TMA is voor de deelnemers heel herkenbaar:
 

De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar.


De TMA is positief:
 

Elke uitkomst is goed. Het gaat immers om voorkeursgedrag. Hoe extremer de score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt.


De rapportage op een TMA is praktisch:
 

De analyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Met TMA krijg de medewerker handvatten om talent verder te ontwikkelen en in te zetten, compleet met ontwikkeltips.

 
Hiernaast staat een voorbeeldrapportage. Hij beslaat 18 pagina’s. Met je muis kun je er helemaal doorheen scrollen.
 
Dit verslag krijgen alle medewerkers voor wie een TMA-analyse wordt aangevraagd. Het verslag wordt verder toegelicht en gebruikt tijdens het TMA teamvormingsspel.
 
 Wist je dat de  TMA Talentenanalyse is gebaseerd op de positieve psychologie?
 
Hieronder staat een voorbeeldrapportage. Hij beslaat 18 pagina’s. Met je muis kun je er helemaal doorheen scrollen.
 
Dit verslag krijgen alle medewerkers voor wie een TMA-analyse wordt aangevraagd. Het verslag wordt verder toegelicht en gebruikt tijdens het TMA teamvormingsspel.
 
 Wist je dat de  TMA Talentenanalyse is gebaseerd op de positieve psychologie?
 

Praktische informatie TMA talentenspel

Het TMA-talentenspel is een serious game.

Je behaalt het beste resultaat als je de talenten van de medewerkers ook serieus neemt.

Daarom is het mogelijk om voorafgaand aan de sessie alle deelnemers een TMA-analyse te laten doorlopen.

Hierdoor krijgen de deelnemers een beter beeld van hun eigen talenten.

Dit maakt niet alleen de teambuildingssessie diepgaander, maar levert ook belangrijke inzichten in persoonlijk functioneren en loopbaanontwikkeling.

 

Investering

Inclusief: Telefonisch verwachtingen afstemmen en kort geanonimiseerd verslag met aanbevelingen
Duur: 1 dag
Locatie: In overleg
Kosten: TMA talentenspel: € 1.495,-
Persoonlijke TMA: € 585,- per deelnemer
Alle kosten exclusief BTW, reis-, locatie- en arrangementskosten.
Voorwaarden: Deze vorm van teambuilding is geschikt voor teams die samen een resultaat moeten behalen, een verantwoordelijkheid dragen of een taak moeten uitvoeren. Er zijn geen overige eisen waaraan voldaan moet worden. Het TMA-talentenspel kan worden gecombineerd met de feedbacktraining, die speciaal is ontworpen om de psychologische veiligheid in jullie team te verbeteren en te handhaven.

Alle kosten exclusief BTW, reis-, locatie- en arrangementskosten.

Liever eerst een verkennend gesprek?