TMA talentenspel

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat dicht bij hun talenten ligt. Daaruit volgt logischerwijs dat teamleden het best in samenhang met elkaar functioneren als zij elkaars talenten, valkuilen, voorkeuren en allergieën kennen.

Wat is het?

Het TMA talentenspel voor teamvorming is door Persoonlijk Vaardiger ontwikkeld om de onderlinge samenwerking in een team te bevorderen.

De TMA talenten en drijfveren zijn verdeeld over 6 dimensies. Elke dimensie heeft zijn eigen kleur.  

Voor dit spel wordt gebruik gemaakt van de ©TMA Talent Game.

Het TMA talentenspel voor teamvorming ondersteunt de normingsfase uit het teamontwikkelingsmodel van Bruce Tuckman.

In het TMA Talentenspel schat jij zelf in welke talenten jij bezit. Elk talent is positief, ook al ervaar je dat niet altijd zo. 

Juist daarmee gaan we aan de slag: welke talenten kun jij inzetten voor die situaties die jij lastig vindt in het team?

En hoe kan het team maximaal gebruik maken van de talenten van alle teamleden?

Iedere deelnemer zijn persoonlijke analyse

Persoonlijke TMA

Het TMA-talentenspel is een serious game. Je behaalt het beste resultaat als je de talenten van de medewerkers ook serieus neemt. 

Daarom is het mogelijk om voorafgaand aan de sessie alle deelnemers een TMA-analyse te laten doorlopen. Hierdoor krijgen de deelnemers een beter beeld van hun eigen talenten. Dit maakt niet alleen de teambuildingssessie diepgaander, maar levert ook belangrijke inzichten in persoonlijk functioneren en loopbaanontwikkeling.

De TMA meet objectief: 

de 22 verschillende persoonlijke drijfveren en 44 persoonlijke talenten. van alle medewerkers en verschaft daar inzicht in.  Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten. Doordat de meting objectief is, wordt onderlinge discussie hierover voorkomen. 


De TMA is voor de deelnemers heel herkenbaar:
 

De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar.


De TMA is positief:
 

Elke uitkomst is goed. Het gaat immers om voorkeursgedrag. Hoe extremer de score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt.


De rapportage op een TMA is praktisch:
 

De analyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Met TMA krijg de medewerker handvatten om talent verder te ontwikkelen en in te zetten, compleet met ontwikkeltips.

 
Hieronder staat een voorbeeldrapportage. Hij beslaat 18 pagina’s. Met je muis kun je er helemaal doorheen scrollen.
 
Dit verslag krijgen alle medewerkers voor wie een TMA-analyse wordt aangevraagd. Het verslag wordt verder toegelicht en gebruikt tijdens het TMA teamvormingsspel.
 
 Wist je dat de  TMA Talentenanalyse is gebaseerd op de positieve psychologie?
 

Wil je echt weten hoe jij scoort op al deze talenten?

Vraag dan een gecertificeerde Talent Motivatie Analyse aan bij Persoonlijk Vaardiger.

Nog beter is als alle deelnemers van het spel dat doen: dan zijn alle talenten objectief vastgesteld. 

Praktische informatie TMA talentenspel

Inclusief:Telefonisch verwachtingen afstemmen en kort geanonimiseerd verslag met aanbevelingen
Duur:1 dagdeel
Deelname:Live deelnemen heeft de voorkeur
Locatie:In overleg
Kosten:TMA talentenspel: € 649,-
Persoonlijke TMA: € 495,- per deelnemer
Voorwaarden:Deze vorm van teambuilding is geschikt voor teams die samen een resultaat moeten behalen, een verantwoordelijkheid dragen of een taak moeten uitvoeren. Er zijn geen overige eisen waaraan voldaan moet worden.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Het TMA-talentenspel is een serious game.

 

Je behaalt het beste resultaat als je de talenten van de medewerkers ook serieus neemt.

 

Daarom is het mogelijk om voorafgaand aan de sessie alle deelnemers een TMA-analyse te laten doorlopen.

Hierdoor krijgen de deelnemers een beter beeld van hun eigen talenten.

 

Dit maakt niet alleen de teambuildingssessie diepgaander, maar levert ook belangrijke inzichten in persoonlijk functioneren en loopbaanontwikkeling.