Hoe ziet jouw belemmerende gedachtenpatroon eruit?

Soms lijkt het wel alsof alles ineens hopeloos en uitzichtloos lijkt. Soms lijkt het wel alsof de hele wereld tegen je is. Soms zelfs denk je dat jij zelf echt nergens voor deugt. Hoe komt dat?

Op deze vraag geeft de Rationeel Emotieve Therapie (RET) een duidelijk antwoord: dat doen we zelf.
Wij mensen zijn er supergoed in om onszelf compleet de put in te praten in ons hoofd: we stellen ons verkeerd op tegenover de onaangename kanten van het leven. We ontwikkelen irrationele gedachtenpatronen en zijn ervan overtuigd dat deze realistisch zijn. Hoe overtuigder we zijn van ons gelijk, hoe verkeerder onze kijk vaak is.

Albert Ellis, een van de invloedrijkste psychotherapeuten van deze tijd, is de grondlegger van de Rationeel-Emotieve Therapie. Ellis is de oprichter van het Institute for RET in New York, thans Albert Ellis Institute geheten.

 

“De mens lijdt niet zo zeer door de gebeurtenissen waarmee hij te maken
krijgt, als wel door zijn waarneming van de werkelijkheid. ”

Epictetus, 1e eeuw na Christus

 

De RET-test® (*) is opgebouwd uit onderdelen die zijn afgeleid van de twaalf irrationele ideeën, zoals Ellis die geformuleerd heeft. Aangezien het niet mogelijk bleek elk irrationeel idee te ‘vertalen’ naar een aparte categorie items (sommige overlappen elkaar), zijn er in totaal acht verschillende categorieën of subschalen. Dit zijn:

  • Rationaliteit,
  • Negatief zelfbeeld,
  • Faalangst,
  • Behoefte aan goedkeuring,
  • Lage frustratietolerantie,
  • Behoefte aan respect,
  • Negatief beeld van anderen en
  • Afhankelijkheid/machteloosheid.

De volgende 67 uitspraken hebben betrekking op de manier waarop je kunt aankijken tegen bepaalde gebeurtenissen en personen.
Het is de bedoeling dat je elke uitspraak zorgvuldig leest en voor jezelf nagaat of, en zo ja in welke mate, je het eens bent met een bepaalde uitspraak.

Je kunt direct hieronder met de test beginnen. Aan het eind vul je je naam en e-mailadres in om de uitslag te zien. Je krijgt de uitslag dus ook toegestuurd om nog een na te lezen of te delen met coaches, trainers of collega's. Je e-mailadres zal niet worden gebruikt voor nieuwsbrieven of andere marketing activiteiten, tenzij je dat zelf actief aangeeft.

Deze RET-test is eerder gepubliceerd in: Verhulst, J.C.R.M. (2002). RET jezelf. Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Succes met de test!

1. 
Als mensen aardig tegen je zijn, hebben ze iets van je nodig.

2. 
Ik vind het belangrijk dat mensen me eerlijk behandelen. Maar ik realiseer me tegelijkertijd dat ze dat niet hoeven te doen omdat ik dat zo graag wil.

3. 
Voordat ik een belangrijke taak moet volbrengen, ben ik altijd heel zenuwachtig.