Soms lijkt het wel alsof alles ineens hopeloos en uitzichtloos lijkt. Soms lijkt het wel alsof de hele wereld tegen je is. Soms zelfs denk je dat jij zelf echt nergens voor deugt. Hoe komt dat?

Ontdek jouw belemmerende gedachten en zet een stap in de goede richting

Wij mensen zijn er supergoed in om onszelf compleet de put in te praten in ons hoofd: we stellen ons verkeerd op tegenover de onaangename kanten van het leven. We ontwikkelen irrationele gedachtenpatronen en zijn ervan overtuigd dat deze realistisch zijn. Hoe overtuigder we zijn van ons gelijk, hoe verkeerder onze kijk vaak is. Tot dit inzicht kwam Albert Ellis.

Albert Ellis, een van de invloedrijkste psychotherapeuten van deze tijd, is de grondlegger van de Rationeel-Emotieve Therapie. Ellis is de oprichter van het Institute for RET in New York, thans Albert Ellis Institute geheten.

De RET-test® (*) is opgebouwd uit onderdelen die zijn afgeleid van de twaalf irrationele ideeën, zoals Ellis die geformuleerd heeft. Aangezien het niet mogelijk bleek elk irrationeel idee te ‘vertalen’ naar een aparte categorie items (sommige overlappen elkaar), zijn er in totaal acht verschillende categorieën of subschalen.

Dit zijn:

- Rationaliteit,
- Negatief zelfbeeld,
- Faalangst,
- Behoefte aan goedkeuring,
- Lage frustratietolerantie,
- Behoefte aan respect,
- Negatief beeld van anderen en
- Afhankelijkheid/ machteloosheid.

Over de test

De volgende 67 uitspraken hebben betrekking op de manier waarop je kunt aankijken tegen bepaalde gebeurtenissen en personen.
Het is de bedoeling dat je elke uitspraak zorgvuldig leest en voor jezelf nagaat of, en zo ja in welke mate, je het eens bent met een bepaalde uitspraak.

Je kunt direct hiernaast met de test beginnen. Aan het eind vul je je naam en e-mailadres in om de uitslag te zien. Je krijgt de uitslag dus ook toegestuurd om nog een na te lezen of te delen met coaches, trainers of collega's. Je e-mailadres zal niet worden gebruikt voor nieuwsbrieven of andere marketing activiteiten, tenzij je dat zelf actief aangeeft.

* Deze RET-test is eerder gepubliceerd in: Verhulst, J.C.R.M. (2002). RET jezelf. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Succes met de test!

 

1. 
Mensen moeten naar mij luisteren als ik aan het woord ben.

2. 
Problemen worden vrijwel altijd door factoren van buitenaf veroorzaakt.

3. 
Ik moet mij te allen tijde kunnen ontspannen.

4. 
Voordat ik een belangrijke taak moet volbrengen, ben ik altijd heel zenuwachtig.

5. 
Ik ben vaak misselijk als ik belangrijke taken moet uitvoeren.

6. 
Ik kan absoluut niet tegen ruzie.

7. 
Ik kan er niet tegen als mensen niet doen wat ik wil.

8. 
Ik word depressief als mij iets niet lukt.

9. 
Mensen moeten altijd rekening met mij houden.

10. 
Alleen al de gedachte om in belangrijke zaken tekort te schieten, bezorgt mij hartkloppingen.

11. 
Ik vind het belangrijk dat mensen me eerlijk behandelen. Maar ik realiseer me tegelijkertijd dat ze dat niet hoeven te doen omdat ik dat zo graag wil.

12. 
Wanneer ik mezelf gespannen voel, is dat voor mij een bewijs dat ik niet tegen mijn taak opgewassen ben.

13. 
Het is altijd het beste om moeilijkheden zoveel mogelijk uit de weg te gaan.

14. 
Ik ga ervan uit dat mensen in principe grote egoïsten zijn.

15. 
Ik zal alles doen om te bereiken dat mensen mij mogen.

16. 
Het leven moet leuk zijn, anders is het niet de moeite waard.

17. 
Als ik belangrijke taken niet tot een goed einde breng, komt dat doordat ik een mislukkeling ben.

18. 
Ik vind het niet prettig als mensen mij niet met respect behandelen, maar ik kan daar wel tegen.

19. 
Ik heb recht op een plezierig leven, zonder moeilijke toestanden.

20. 
Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.

21. 
Ik vind het verschrikkelijk om me rot te voelen.

22. 
Ik ben niet in staat om iets aan mijn problemen te doen.

23. 
Als mensen onaardig tegen me doen, dan is dat voor mij het zoveelste bewijs dat ze eigenlijk niet deugen.

24. 
Ik vind het heel erg als blijkt dat iemand die ik belangrijk vind, mij niet mag.

25. 
Ik wil graag zo goed mogelijk presteren. Maar meer doen dan mijn best kan nu eenmaal niet.

26. 
Ik blijf mezelf waarderen, ook al laat ik belangrijke taken wel eens de mist in gaan.

27. 
Ik ga er altijd maar van uit dat ik belazerd word.

28. 
Ik kan er absoluut niet tegen als zaken niet gaan zoals ik wil.

29. 
Als mensen aardig tegen je zijn, hebben ze iets van je nodig.

30. 
Wanneer ik gespannen ben, besef ik dat het maar een tijdelijk ongemak is.

31. 
Als ik ruzie heb met mensen, dan ligt dat in principe altijd aan mij.

32. 
Publiekelijk afgaan is voor mij het ergste wat mij kan overkomen.

33. 
Ik kan mezelf niet waarderen als ik fouten maak.

34. 
Ik ben nu eenmaal zoals ik ben. Ik kan mezelf niet veranderen.

35. 
Ik heb eigenlijk altijd een hekel aan mezelf gehad.

36. 
Ik kan er niet tegen als iemand mij beledigt.

37. 
Ik droom vaak dat dingen helemaal mislukken.

38. 
Ik vind het een teleurstelling als mensen die ik graag mag, mij niet mogen, maar ik realiseer me dat zoiets kan gebeuren.

39. 
Vaak denk ik dat mijn leven alleen maar bestaat uit narigheid en frustraties.

40. 
Mijn medewerkers en collega’s moeten mij als mens waarderen.

41. 
Spreken in het openbaar vind ik vreselijk.

42. 
Ik vind het onverdraaglijk om gespannen en zenuwachtig te zijn.

43. 
Zonder de hulp van anderen kan ik niets.

44. 
Als het erop aan komt, is niemand te vertrouwen.

45. 
Als mensen die ik graag mag niets van mij willen weten, dan komt dat doordat ik een oninteressant mens ben.

46. 
Ik kan er heel slecht tegen als ik fouten maak.

47. 
Ik vind het onprettig om ruzie met iemand te hebben, maar weet dat het soms onvermijdelijk is.

48. 
Ik kan er niet tegen als mensen mij niet in mijn waarde laten.

49. 
Ik heb het liefst dat iedereen mij aardig vindt, want ik kan er niet tegen als iemand mij niet mag.

50. 
Ik kan er absoluut niet tegen als iemand mijn gevoelens niet beantwoordt.

51. 
Ik vind het heel belangrijk dat iedereen weet wat ik kan.

52. 
Ik vind het heel erg als mensen mij niet met respect behandelen.

53. 
Het is van het grootste belang dat mensen mijn werk waarderen.

54. 
Ik heb de neiging om mezelf af te kraken als het tegenzit.

55. 
Ik vind het onbegrijpelijk als ik niet door mijn collega’s gerespecteerd word.

56. 
Ik wil graag gewaardeerd en gerespecteerd worden door mensen die ik belangrijk vind, maar ik realiseer me dat ik geen allemansvriend kan zijn.

57. 
Ik vind het verschrikkelijk als mensen die belangrijk voor mij zijn, mij niet behoorlijk behandelen.

58. 
Ik heb een zeer sterke behoefte aan de goedkeuring van anderen.

59. 
Als mensen een hekel aan mij hebben, dan is dat voor mij een bewijs dat ik een onprettig mens ben.

60. 
Mensen veranderen in wezen niet. Eens een dief, altijd een dief.

61. 
Ik voel mij vaak volslagen machteloos.

62. 
Ik vind mezelf eigenlijk maar een waardeloze figuur.

63. 
lederen moet mij altijd eerlijk behandelen.

64. 
Elk mens is in wezen het slachtoffer van zijn verleden.

65. 
Mijn grootste angst is dat ik belangrijke zaken de mist in laat gaan.

66. 
Ik houd er niet van om ergens verantwoordelijk voor te zijn.

67. 
Ik baal van tegenslagen, maar laat me er niet door uit het veld slaan. Volgende keer beter.

Naam
E-mailadres