Teamtraining feedback en psychologische veiligheid

Van ‘elkaar aanspreken op’ naar ‘bespreken met’: werken aan psychologische veiligheid in jouw team.
Feedback training

Plan direct een verkennend gesprek in

Ontdek hoe jij de psychologische veiligheid in jouw team kunt verbeteren

Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid in teams is de belangrijkste indicator van een succesvol team, zo blijkt uit een onderzoek dat Google deed: wat maakte dat het ene team wel succesvol was en het andere niet?

0-meting

Voorafgaand aan de training vragen we alle teamleden om twee vragenlijsten in te vullen. De eerste is een monitorvragenlijst over de psychologische veiligheid in het team en de tweede gaat over persoonlijke leerdoelen.

Feedback geven

De uitkomsten van de 0-meting vormen het uitgangspunt van de training. We gaan gericht aan de slag met de
- RET-methode,
- de tip-top feedback methode en
- de 4G’s.
Hierdoor kunnen we de feedbacktraining zo efficiënt mogelijk op uw team aanpassen en zorgen we ervoor dat uw teamleden het meeste uit de training halen.

Voor jouw team!

Wil jij de psychologische veiligheid in je team verbeteren? Meld je dan nu aan voor de Persoonlijk Vaardiger feedbacktraining en ontdek hoe jij en jouw team de vaardigheden kunt ontwikkelen om effectieve en waardevolle feedback te geven en te ontvangen. Samen zorgen we voor een veilige en productieve werkomgeving!

Psychologische veiligheid

In een psychologisch veilig team voelen de teamleden zich, volgens professor Amy Edmondson van de Harvard Business School, veilig genoeg om fouten toe te geven, om zich uit te spreken, feedback te geven of om met wilde innovatieve ideeën te komen waar ze nog niet zo goed over hebben nagedacht.

Feedback geven en ontvangen

Op een gezonde manier feedback geven en ontvangen speelt een cruciale rol in het creëren van psychologische veiligheid in jouw team.

Psychologische veiligheid ontstaat als iedereen de vrijheid voelt om te kunnen zeggen wat hij of zij op het hart heeft zonder dat het tegen je gebruikt wordt.

Het aanleren van een gezonde feedback cultuur is daarbij randvoorwaardelijk. In een gezonde feedback cultuur wordt feedback zodanig ingezet dat:
– het hele team er iets van leert,
– de feedbackgever zich bekwaam voelt de feedback op een opbouwende manier te geven en
– de ontvanger van de feedback in staat wordt gesteld deze op een veilige manier te ontvangen.

Ruimte om je te uiten

– Hoe ervaar jij de ruimte om met nieuwe ideeën te komen?
– Hoe veilig voel jij je om iets bij de ander aan te kaarten dat jou bezig houdt?
– Hoe veilig voelt die ander zich als jij dit aankaart?

De training feedback geeft de leden van jouw team handvatten om feedback te geven op een manier die voor iedereen veilig voelt.

Gezonde feedback geven is NIET:
– de lieve vrede bewaren door maar niets te zeggen
– klagen
– bluffen
– klein of groot zijn.

Gezonde feedback geven behelst het bespreekbaar maken van hetgeen tussen de teamleden speelt, op een zodanige manier dat alle leden van het team zich hier geholpen door voelen en het hele team er beter van gaat presteren.

Plan direct een verkennend gesprek in

Praktische info

Duur: De training bestaat uit twee dagdelen.

Kosten: De kosten van de training bedragen € 2.249- exclusief BTW, locatie- en arrangementskosten.

Persoonlijke intake:
Alle teamleden vullen een online persoonlijk intakeformulier in waarin zij hun persoonlijke leerwensen aangeven

Psychologische veiligheid:
een geanonimiseerde inventarisatie van de uitgangssituatie met betrekking tot psychologische veiligheid in het team onder alle teamleden dient als basis voor de feedbacktraining.

Inhoud:
– Het belang van psychologische veiligheid in een team
– Feedback, kritiek en advies
– Feedback geven en ontvangen
– 4 G’s feedbackregels
– TIPTOP methode
– Complimenten geven en ontvangen
– Veilig én effectief communiceren
– Van ‘aanspreken op’ naar ‘bespreken met’

Voor je team:
verschillende trainingen

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat dicht bij hun talenten ligt. Daaruit volgt logischerwijs dat teamleden het best in samenhang met elkaar functioneren als zij elkaars talenten, valkuilen, voorkeuren en allergieën kennen. Het TMA talentenspel voor teamvorming is door Persoonlijk Vaardiger ontwikkeld om de onderlinge samenwerking in een team te bevorderen.

Op een gezonde manier feedback geven en ontvangen speelt een cruciale rol in het creëren van psychologische veiligheid in jouw team. Psychologische veiligheid ontstaat als iedereen de vrijheid voelt om te kunnen zeggen wat hij of zij op het hart heeft zonder dat het tegen je gebruikt wordt….
Veranderen met een Lach op je gezicht? Beren op de weg schud jij straks de hand en die draken van problemen kijk je ook rustig aan, na onze training. Net als op safari kunnen wij ook in ons werk een ontwikkeling doormaken. We schieten wilde dieren allang niet meer dood. Nee, we spotten ze, schieten kekke fotos, brengen ze in kaart en beschermen ze. Dit kunnen we ook met onze beren op de weg!
Jouw team heeft een training nodig op het gebied van persoonlijke vaardigheden. De teamleden zijn allemaal van goede wil en hebben de juiste kwalificaties, maar toch lijkt het ze niet te lukken om tot samenwerking te komen die leidt tot mooie resultaten. Wat is het dat eraan schort? In een verkennend gesprek komen we tot een training op maat.
Copyright © 2024 Persoonlijk Vaardiger
Folder feedbacktraining

Vul onderstaand formulier in