Privacyverklaring gebruik TMA Portal

Persoonlijk Vaardiger verwerkt persoonsgegevens in het TMA Talent Center portal van de HMG Group waar wij een licentie op hebben.

Wij willen jou hier als klant en/of opdrachtgever duidelijk over informeren.

 

 

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun mj altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

 • Een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen.
 • De inzage in jouw persoonsgegevens.
 • Het corrigeren van terechte fouten.
 • Het verwijderen van verouderde gegevens.
 • Het intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 • Het overdragen van jouw gegevens naar een derde.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij Persoonlijk Vaardiger of de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens van jou worden verwerkt:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Scores die een indicatie geven over jouw drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten, beroepsinteresses en competenties. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien jij één of meer analyses invult en afrondt of indien feedbackgevers en/of assessors één of meer feedback c.q. assessment analyses invullen over jou, met jouw toestemming.
 • Teksten over jou die voortkomen uit de ingevulde vragen en de geschreven conclusies c.q. opmerkingen. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien jij, feedbackgevers en/of assessors deze teksten geschreven hebben en in de portal hebben geplaatst.
 • Rapportages en dashboards met geschreven en gevisualiseerde output op basis van de scores, teksten en persoonsgegevens die over jou beschikbaar zijn in de portal.

De volgende persoonsgegevens van jou worden verwerkt door de uitgever (HMG) en zijn alleen beschikbaar voor de uitgever. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om foutmeldingen te verhelpen, de activiteiten van gebruikers in het TMS te loggen, gebruikers te ondersteunen bij het gebruik van het
TMS en de beveiliging en gebruikerservaring van het TMS te verbeteren:

 • Jouw IP adres
 • Jouw locatie op basis van IP adres
 • Jouw besturingssysteem
 • Jouw browser
 • Het tijdstip waarop jij inlogt.

Waarom persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken deze persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de overeenkomsten c.q. afspraken
(bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten) die zijn afgesloten met de betrokkenen en/of organisaties die onze
diensten en producten afnemen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures) verwerken
wij de persoonsgegevens op basis van toestemming en/of gerechtvaardigd belang.
De rapportages en dashboards van het TMS / TMA Portal kunnen wij onder andere gebruiken om:

 • Kandidaten te ondersteunen en coachen bij hun persoonlijke ontwikkeling en te begeleiden in hun carrière en werkzaamheden.
 • Teams te begeleiden en beter te laten presteren en samenwerken.
 • Te ondersteunen bij het samenstellen van teams en de verdeling van werkzaamheden.

Jouw persoonsgegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden door de uitgever van de portal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en om de analyses, rapportages en dashboards van de portal te verbeteren en up-to-date te houden.
De persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

 

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens

Alleen de TMA-specialist(en) van Persoonlijk Vaardiger hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden zorgvuldig bewaard.Uw persoonsgegevens bewaren wij totdat u aangeeft dat ze verwijderd dienen te worden.

 

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u een website of webapplicatie bezoekt. Wij plaatsen cookies op uw apparaat als u de portal bezoekt waarmee wij informatie over uw bezoek aan de portal bijhouden. Bij uw volgende
bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.
De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door de portal. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.
Wij plaatsen en lezen alleen cookies die noodzakelijk zijn. Noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd.
Cookies van de portal bevatten geen gevoelige informatie zoals een gebruikersnummer of wachtwoord en worden encrypted aan de jou aangeboden.

 

 

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is
Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter.