Hoe werkt dat in dat hoofd?

Dubbel bijzonder op het VO:
Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.

Geef jij les op het VO?

Dan zul je in jouw klas vast wel eens een hoogbegaafde leerling hebben gehad of nog krijgen.

Hoogbegaafdheid bij kinderen staat op dit moment volop in de aandacht: wat moet je en kun je doen als school om passend onderwijs te bieden? Welke soorten hoogbegaafde leerlingen zijn er? Hebben ze allemaal hetzelfde aanbod nodig?

Er zijn heel wat hoogbegaafde leerlingen die een zogenaamde leerstoornis hebben: een bedrading in de hersens die ervoor zorgt dat zij moeite hebben in ons onderwijsstelsel hun talenten te ontplooien. Ken jij leerlingen die zowel hoogbegaafd als dyslectisch zijn? Of leerlingen die hoogbegaafd zijn én AD(H)D hebben?

Weet jij wat dit voor hen heeft betekend op de basisschool? Weet jij welke copingstrategieën zij hebben ontwikkeld, zowel cognitief als sociaal-emotioneel?

De workshop ‘Hoe werkt dat in dat hoofd’ geeft je een inkijkje in het dubbel bijzondere hoofd van deze leerlingen. Zodat jij hen kan begeleiden om hun talenten maximaal te ontplooien.

Ik raad iedereen in het voortgezet onderwijs deze workshop aan, omdat het je informatie over dit soort leerlingen oplevert die je nergens anders kan krijgen.
Docent Infinity College

Dubbel Bijzondere leerlingen

Je hebt het al zo vaak uitgelegd. Hij lijkt het te snappen, maar haalt bij de toets steeds weer onverklaarbaar lage cijfers. Je weet het niet meer.

 

Hij schijnt hoogbegaafd te zijn, maar in zijn cijfers zie je dat niet terug. De antwoorden die hij geeft zijn of onvolledig, of lijken nergens op te slaan. Hij maakt rare slordigheidsfouten en zelfs wiskunde, waar toch weinig spelling en lezen aan te pas komt, lijkt niet te lukken. 

 

Als je er met hem over praat, geeft hij aan dat hij het best snapt. Dat denk jij eigenlijk ook. Hij weet echter ook niet waar het aan ligt. Hij vindt school gewoon stom. Hij vindt jou stom. Hij vindt de wereld stom.

If you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole live believing that it is stupid.

Straks zijn ze volwassen

Hoogbegaafde kinderen worden hoogbegaafde volwassenen. Dyslectische kinderen worden dyslectische volwassenen. Kinderen met AD(H)D groeien lang niet altijd volledig over de verschijnselen heen. We kunnen ze echter bij tijdige signalering en goede begeleiding leren om hun talenten maximaal te benutten.

Tijdens de zgn. HB-beginnerscafés van het Intituut Hoogbegaafdheid Volwassenen zien we veel hoogbegaafde volwassenen die dubbel of zelf triple bijzonder zijn. Zij zijn vaak als kind niet herkend met hoogbegaafdheid, dyslexie en/of AD(H)D, omdat ze door de samenloop hiervan gemiddeld presteerden of ‘ongewenst’ gedrag vertoonden. En gemiddelde kinderen vallen vaak niet op, terwijl ongewenst gedrag gecorrigeerd wordt.

Zelf hebben ze zich echter altijd gerealiseerd dat er iets niet klopte: niet aan hen, niet aan de school, niet aan de wereld. Heel vaak hebben zij zich onbegrepen en ongezien gevoeld, met alle gevolgen voor een veilige emotionele ontwikkeling van dien.

Dit is een greep uit de herinneringen die deze mensen hebben aan hun schooltijd:

Herinneringen van
dubbel bijzondere volwassenen
uit hun jeugd

Persoonlijk VAARDIGER een navigatie in de complexe wereld bijzondere kinderen
Kees Nederhoff

'Hysterische' ouders

Ken jij ze ook? Die hysterische, boze, verongelijkte ouders?

Heb jij wel eens zo’n hysterische, boze, wanhopige ouder tegenover je gehad? Lees dan eens door. 

Steeds vaker hoor je over hoogbegaafde leerlingen die thuis komen te zitten. Er is geen passend onderwijs voor ze, ze raken depressief, ze hebben een burn- of bore-out.  Veel van deze leerlingen zijn dubbel bijzonder.

Zowel school als de ouders proberen er alles aan te doen om dit te voorkomen. Waar dit bij school een verzwaring van de reguliere taak is, is dit bij ouders echter van enorme impact. Die kinderen bij wie het thuiszitten dregt, de zgn. thuiszitters, trekken ongewild en onvermijdelijk een enorme wissel op het gezin en met name op de ouders. Want:

Stel je voor: Het gaat heel erg niet goed met jouw kind. Al heel lang. Al jaren. 

Al jaren heb je regelmatig gesprekken op school, met hulpverleners, met artsen en coaches. Je kind is somber, opstandig, depressief, eenzaam, onzeker, heeft nachtmerries.

Iedere dag is afwachten of het het kind emotioneel lukt om naar school te gaan. En dus … of jij aan/naar het werk kunt.

Iedere ochtend, terwijl jij onderweg bent naar je werk, dreigt de mogelijkheid dat jouw kind overstuur terug naar huis komt.

Als je kind al niet meer kan voordat de school begint
Als je voor half 9 geappt word, weet je het eigenlijk al. Je zult live of telefonisch tijd vrij moet maken om te proberen het kind moed in te spreken, het op te peppen. De kans is groot dat je afspraken moet afzeggen omdat dat niet meteen lukt.

Iedere dag, jaren lang.
Met alle gevolgen van dien voor jouw werk en jouw emotionele welzijn.
Niet zelden stopt één van de ouders met werken om het gezin beter te kunnen begeleiden.
Het water staat deze ouders vaak emotioneel aan de lippen.

Heb jij wel eens zo’n hysterische, boze, wanhopige ouder tegenover je gehad?
Dan helpt het als jij begrijpt waar ze vandaan komen en handvatten hebt om deze ouders perspectief te bieden.

Wil jij ook:

  • begrijpen hoe dat werkt in het hoofd van dubbel bijzondere leerlingen?
  • écht het verschil maken voor een kwetsbare doelgroep?
  • een glimlach van opluchting op de gezichten van overvraagde ouders toveren?

 

Vraag dan een offerte aan!

In-company

De in-company workshop wordt live gegeven en leent zich goed voor een studiedag. Verwachte duur: ca. 2,5 uur. 
De kosten voor een in-company workshop bedragen € 449,- en het aantal deelnemers is onbeperkt.

 

In de in-company workshop wordt uitgebreid ingegaan op voorbeelden en wordt geoefend met situaties en materiaal. 

Voor een verkennend gesprek voor een in-company workshop kun je onderstaand een afspraak plannen in mijn agenda.