Disclaimer voor persoonlijkvaardiger.nl.

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van persoonlijkvaardiger.nl., zoals deze beschikbaar is gesteld door Persoonlijk Vaardiger.

 

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Persoonlijk Vaardiger is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij Persoonlijk Vaardiger..

 

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met persoonlijkvaardiger.nl nl te mogen claimen of te veronderstellen.

De prijzen die worden genoemd bij de trainingen zijn exclusief BTW.

 

Persoonlijk Vaardiger streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Persoonlijk Vaardiger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Persoonlijk Vaardiger op deze pagina.